Verslag Districtstentoonstelling Zuid-Holland 2015 v.v. De Nachtegaal  Heerjansdam

De Districtstentoonstelling Zuid-Holland 2015 ligt al weer achter ons. De show waar we zolang naar uitgekeken hebben en veel voorbereidingen aan hebben gehad is al weer voorbij.

Wij hebben, als bestuur, deze week als zeer prettig ervaren en willen dan ook iedereen van harte bedanken voor alles. Zoals gezegd was de voorbereiding, ondanks dat alles nog klaar lag van de districtstentoonstelling Zuid-Holland 2014, toch nog veel werk. Niet alleen voor het bestuur maar ook voor de vele medewerkers die ons enorm geholpen hebben bij het organiseren van dit spektakel.


Zoals gezegd na de voorbereidingen werd het tijd om het waar te maken wat wij allemaal bedacht hadden. En zo werd het weekend voor de show al een begin gemaakt met het verzamelen van het materiaal, wat we mochten lenen van diverse verenigingen en bedrijven.


Maandag, 14 december, was het dan zover, de vrijwilligers verzamelden zich in de sporthal en werden eerst voorzien van een heerlijk bakkie koffie.

Na dit bakkie werd als eerste de vloer van de sporthal bedekt met stucloop, dit om de vloer te beschermen. Gelijktijdig werden de karren met materiaal al uit geladen en de zaal binnen gebracht. Waarna de stellingen op de plaats werden gezet. Dit alles ging zo voorspoedig dat om 17:00 uur iedereen huiswaarts keerde om op dinsdagmorgen weer uitgerust verder te kunnen.


Dinsdag, 15 december, werden de laatste voorbereidingen getroffen om de inzenders met vogels te kunnen ontvangen. En om drie uur stonden de inzenders al te trappelen voor de deur, het was even echt spits uur op dat moment. Maar alles verliep vlotjes en om 21:00 uur stonden alle vogels op de stellingen.


Woensdag, 16 december, Keurdag. Wij waren weer vroeg aanwezig in de sporthal, want de 22 keurmeesters komen van ver en wilde dan graag een bakkie koffie met een broodje. Zo gezegd zo gedaan, niet alleen de koffie met broodjes stonden klaar maar ook de keurtafels en keurblokken lagen klaar.

Om 8:45 uur waren de meeste keurmeesters en alle vrijwilligers binnen en werden verwelkomd door de voorzitter, Lex Kaptein. Na het verdelen van alle taken wenste hij iedereen een gezellige dag toe.

Er werd op tijd voor een natje en een droogje gezorgd en rond 12:30 uur was het de beurt voor de eerste groep om aan te schuiven aan een heerlijk chinees buffet. Om 13:15 uur werd dit herhaald voor de tweede groep. En gezien de reacties heeft het iedereen goed gesmaakt.

Ruim voor 16:00 uur gingen de eerste keurmeesters al huiswaarts, maar voor dat ze afscheid namen werden ze nog getrakteerd op een heerlijk flesje wijn. Om 17:00 uur was alles in de computer ingevoerd en de catalogus gecontroleerd en konden ook de leiding keurmeesters naar huis.

De catalogus werd verder gereed gemaakt voor de drukker en de keurbriefjes kregen ook de laatste check voor dat ze, met de medailles, de enveloppe ingingen.

Er werd al een begin gemaakt om de zaal show klaar te maken, de keurtafels werden opgeruimd en de volière werd neer gezet. Al met al konden we terugkijken op een geslaagde keurdag.


Donderdag, 17 december, de dag van de opening, werden de puntjes op de i gezet en werden om 10:00 uur de eerste gasten al verwelkomt. Dit waren de leerlingen van de Julianaschool en de Rank. In de morgen twee groepen en in de middag twee groepen. Het was een drukte maar de kinderen waren wel onder de indruk van alle mooie vogels. Vooral de vogels met vele kleuren trokken de aandacht van de kinderen. Na deze groepen kinderen was het wachten op de officiële opening.

Om 19:30 was het zo ver. De voorzitter Lex Kaptein vertelde dat hij een trotse voorzitter was. En hij bedankte iedereen voor haar/zijn inzet deze week. Na deze woorden gaf hij het woord aan de districtsvoorzitter Piet Hagenaars die namens de N.B.v.V. Wil Kok de speld van 50 jaar lidmaatschap op spelde. Namens v.v. De Nachtegaal kreeg hij van de voorzitter Lex Kaptein een boeket overhandigd. Na deze huldiging was het tijd om de algemeen kampioenen bekend te maken en krijgen uit handen van de districtsvoorzitter Piet Hagenaars de daarbij behorende prijs uitgereikt. Na deze prijzen werden door de voorzitter Lex Kaptein de prijzen van het individuele- en het verenigingsklassement uitgereikt. Na al deze verplichten handelingen werd het hoogtijd om de show te openen. De inzenders snelde zich naar de info stand om de keurbriefjes en de catalogus te mogen ontvangen Want iedereen is toch nieuwsgierig naar; “Wat hebben mijn vogels gedaan, heb ik prijs!”.


Vrijdag, 18 december, was even een dag om bij te komen. De bezoekers aantallen vielen een beetje tegen maar toch was het een gezellige en ontspannen dag. De laatste groepen van de scholen kwamen nog even langs.


Zaterdag,19 december, laatste dag van deze show, werd het in de middag een gezellige drukte. Alle inzenders waren weer richting Heerjansdam gekomen om de vogels weer naar huis te kunnen brengen.

Maar voor het zover was moest er eerst nog wat verdiend worden. Net als de donderdagavond werd er weer Rad van Avontuur gedraaid en waren er schitterende prijzen te winnen. Kalkoenen, kippen, rollades en schitterende levensmiddelentassen waren er te winnen.

Als laatste het tijd voor de trekking van de Grote Verloting 2015 en na deze trekking bedankte de voorzitter Lex Kaptein nogmaals iedereen hartelijk voor deze fantastische week.

Hij was trots dat zo’n kleine vereniging uit Heerjansdam dit spektakel op deze manier heeft geklaard.


Na deze laatste woorden werd het tijd om de vogels weer naar huis te brengen, de zaal werd hiervoor gereed gemaakt en dankzij de medewerking van alle inzenders verliep dit soepeltjes.

Zo ook het uitkooien verliep vlotjes, ruim 10 vrijwilligers hebben het voor elkaar gekregen om de vogels binnen vijf kwartier weer aan hun baasjes terug te geven.

Na het uitkooien moest de zaal weer ontmanteld worden, vele vrijwilligers bleven ons helpen en vele handen maakt het werk lichter en hierdoor was de sporthal weer rond 21:00 uur opgeruimd.


Maandag, 21 december, werd er in de middag en avond het materiaal weer teruggebracht bij de verenigingen en ons eigen materiaal opgeruimd.


En zo kwam er weer een eind aan de Districtstentoonstelling Zuid-Holland 2015 Heerjansdam.

Een show waar wij als, v.v. De Nachtegaal Heerjansdam, trots op mogen zijn.


Nogmaals; Iedereen maar dan ook iedereen hartelijk bedankt!