Bijgewerkt tot: 29-11-2015


Aantal inzenders: 154


Soort:

Aantal:

Eindstand


Kleurkanaries:

549

Postuurkanaries:

153

Tropische vogels:

362

Bastaarden:

4

Europese Cultuur Vogels:

34

Kromsnavels:

388

Grondvogels en Duiven:

28


+ ------

Totaal:

1518

V.v. De Nachtegaal in Boskoop (klik hier)

Het inschrijven is gesloten.

Wij willen alle inzenders hartelijk bedanken.